top of page
Projecten: Projecten

PROJECTEN

Hieronder geef ik een impressie van enkele projecten waaraan ik heb gewerkt.

Neem bij vragen gerust contact met mij op. 

RCE - Vooronderzoek: lacunes in het rijksmonumentenbestand van de Belgische Opstand, Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heb ik in 2021/2022 aanbevelingen gegeven voor nieuwe rijksmonumenten van deze drie periodes. 

Achtergrond onderzoek: In 2019 heeft de RCE het beleidsstuk 'Verkenning Militair Erfgoed 2.0' opgesteld. Hierin constateert de RCE o.a. lacunes in het rijksmonumentenbestand van enkele periodes. Op basis hiervan heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht gegeven aan de RCE om deze lacunes te onderzoeken en het rijksmonumentenbestand aan te vullen. De RCE, in de persoon van Ben de Vries, programmaleider militair erfgoed, heeft mij gevraagd het vooronderzoek uit te voeren. 

Uitwerking: Ik heb met veel personen, organisaties en experts gesproken op lokaal, regionaal en nationaal niveau en veel objecten bezocht. Het uitvoerige rapport is een lijst met objecten die worden aanbevolen als nieuwe rijksmonumenten van deze drie periodes, met een korte toelichting en achtergrond.

 

Het is aan de RCE om dit rapport met aanbevelingen te beoordelen en aanwijzigingsprogramma's voor nieuwe rijksmonumenten van deze drie periodes te starten. 

Bouwhistorisch onderzoek gemeentelijke noodbestuurspost Almelo

De gemeente Almelo heeft mij in 2021 gevraagd een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren naar de noodbestuurspost uit de Koude Oorlog in Almelo. 

Zie hier het rapport 'De gemeentelijke noodbestuurspost van Almelobouwhistorisch onderzoek en ruimteboek'. 

Achtergrond: De herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis van Almelo was al begonnen. In deze transformatieplannen is de bijzondere noodbestuurspost (bunker) in de kelder van het gebouw vergeten en zou deze dus worden gesloopt. Ondanks lokale ophef en verbijstering konden de plannen niet meer worden teruggedraaid. 

Opdracht en uitwerking: De gemeente Almelo heeft mij gevraagd om deze noodbestuurspost voor burgemeester en staf op de valreep te documenteren, onderzoeken en het verhaal van de bunker op te schrijven. Het resultaat is een uitgebreid rapport waarin het verhaal van de bunker wordt verteld. 

RVB - Bouwhistorisch onderzoek Commandopost Clingendael, Wassenaar

Samenwerking met Colette Cramer en André Viersen. 

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft ons in 2021 gevraagd een bouwhistorisch onderzoek uit te voeren naar Commandopost Clingendael, Wassenaar (Seyss-Inquartbunker), in verband met het afstoten door de RVB van deze bijzondere bunker uit de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog. 

Zie hier het rapport 'bouwhistorisch onderzoek met ruimteboek op hoofdlijnen en waardestelling' deel 1 en 2. 

Dit is de grootste bunker van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Een zeer indrukwekkend gebouw, met een imponerende uitstraling, geschiedenis en functie. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit de schuilplaats van nazileider in Nederland Arthur Seyss-Inquart, en de tweede  nazi in Nederland, Hanns Albin Rauter, met manschappen van de naastgelegen SS-Polizeikaserne.

Tijdens de Koude Oorlog was hier gevestigd het verbindingscentrum van de Koninklijke Landmacht en de Oorlogsstaf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten. 

 

Colette en ik hebben het bouwhistorische onderzoek van de Koude Oorlog-geschiedenis van dit bijzondere bouwwerk onderzocht, een combinatie van archiefonderzoek, interviews (oral history) en analyse ter plaatse. Het resultaat is een uitgebreid rapport met een historische analyse en beschrijving met een ruimteboek.  

Bond Heemschut, lid commissie Amsterdam

Bond Heemschut is een erfgoedwaakhond. Als lid van de commissie Amsterdam zet ik mij vanaf 2020 tot heden in om erfgoed in Amsterdam te beschermen. Dit is een vrijwilligersfunctie. Hiervoor ben ik regelmatig in gesprek met betrokken partijen, Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam, vastgoedontwikkelaars, architecten, woningcorporaties en bewoners.

 

Enkele projecten waaraan ik heb bijgedragen, zijn:

  • Ik representeer Bond Heemschut in het Amsterdam Erfgoed Overleg. 

  • Bescherming voormalige brandweerkazerne aan de Van Ostadestraat 341.

  • Behoud van historische begraafplaats Huis te Vraag. 

  • Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus Koude Oorlog-bunkers op Marineterrein. 

  • Het voorkomen van de aantasting van historische kades en het beschermd stadsgezicht in het centrum tegen groenperken op de kades. Zie dit verslag door NH Nieuws en dit artikel in Het Parool

Menno van Coehoorn, lid werkgroep Koude Oorlog

Sinds 2021 heeft Stichting Menno van Coehoorn een werkgroep Koude Oorlog, die zich bezig houdt met een grootschalige inventarisatie van het Koude Oorlog-erfgoed in Nederland. Als vrijwilliger ben ik lid van deze werkgroep. 

telefooncentrale alkmaar.jpg

Koude Oorlog in Alkmaar

In opdracht van de gemeente Alkmaar en het Regionaal Archief Alkmaar heb ik In samenwerking met Colette Cramer in 2018 een project uitgevoerd, opgedeeld in subprojecten, met als doel het verzamelen van verhalen van de Koude Oorlog in Alkmaar.

 

Koude Oorlog-avond Alkmaar - Deze avond had als doel om mensen te ontmoeten en publiekelijk te maken dat we de Koude Oorlog in Alkmaar onderzoeken. Een groot succes, met zo’n 65 aanwezigen, sprekers, veel belangstelling, interesse, reacties en veel publiciteit in lokale kranten, op nieuwswebsites en op lokale websites.

 

Facebookpagina Koude Oorlog Alkmaar - Ter ondersteuning van dit project, hebben we de Facebookpagina Koude Oorlog Alkmaar aangemaakt.  

 

Rondleidingen bunkers in Alkmaar – We wilden het Koude Oorlog-erfgoed ook zichtbaar maken voor de Alkmaarders en geïnteresseerden en hebben daarom rondleidingen georganiseerd door drie bunkers uit de Koude Oorlog in Alkmaar. 

Interviews met getuigen van de Koude Oorlog in Alkmaar – Veel objecten van de Koude Oorlog waren geheim, of zelfs staatsgeheim. Daarom is veel informatie in archieven verdwenen. Kennis over deze objecten ligt dus bij getuigen uit die tijd, maar er zijn steeds minder levende getuigen van de Koude Oorlog. Interviews zijn dé methode om kennis te vergaren over de Koude Oorlog en Koude Oorlog-objecten.

 

Publicatie – In opdracht van de gemeente Alkmaar hebben we een artikel geschreven over dit project. Het Regionaal Archief Alkmaar heeft de transcriptie van de interviews gepubliceerd in hun database (aankomend). Het Noordhollands Dagblad heeft ook aandacht besteed aan dit project.

Schuilen in Den Haag.png

Koude Oorlog-erfgoed in Den Haag

Inventarisatie + boek Koude Oorlog in Den Haag - In opdracht van de gemeente Den Haag heb ik in samenwerking met anderen een onderzoek en inventarisatie uitgevoerd naar de overblijfselen van de Koude Oorlog in Den Haag. Het resultaat is, ook in opdracht van de gemeente, opgeschreven in een boek Schuilen in Den Haag. Erfgoed van de Koude Oorlog, uitgegeven door uitgeverij De Nieuwe Haagsche.

 

Lees dit verslag van het onderzoek in het AD.

 

Tentoonstelling Koude Oorlog in Den Haag - Naar aanleiding van de inventarisatie en het boek, heb ik in samenwerking met Colette Cramer een tentoonstelling opgesteld in het Atrium van het stadhuis van Den Haag

CORRESPONDENT ERFGOED MAGAZINE

Als correspondent bij het Erfgoed Magazine schrijf ik regelmatig artikelen over onderwerpen gerelateerd aan erfgoed. Zie mijn publicaties voor een overzicht.

Koude Oorlog Erfgoed Facebook.png

FACEBOOKPAGINA KOUDE OORLOG ERFGOED

Ik ben initiatiefnemer en trekker van de Facebookpagina Koude Oorlog Erfgoed, waarop actief berichten en nieuws worden gedeeld omtrent de Koude Oorlog in Nederland en overblijfselen van de Koude Oorlog in Nederland. Mijn doel is om een professioneel platform en netwerk te creëren rondom Koude Oorlog-overblijfselen en –verhalen in Nederland.

CONTENTSCHRIJVER VOOR BEDRIJVEN

Als schrijver en SEO- en online marketingexpert, heb ik voor verschillende uiteenlopende bedrijven een grote variatie aan content geschreven. Onder andere:

NEEM GERUST CONTACT MET ME OP

Bedankt voor je bericht! Ik stuur je z.s.m. een reactie.

Rutger Portretfoto kopie.jpg

Rutger Noorlander

Bekijk mijn LinkedIn-profiel

Neem gerust contact met me op. 

Amsterdam

KvK-nummer: 69206651

BTW-nummer: NL001144346B31

Lees hier de privacyverklaring van deze website. 

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page